At det tok så lang tid å få fram krigsseilernes historier, er helt naturlig

At det tok så lang tid å få fram krigsseilernes historier, er helt naturlig