Borgarting med knusende kritikk av politiets ransakingspraksis i narkotikasaker

Flertallet i lagmannsretten mener den aktuelle ransakingen ikke var et arbeidsuhell, men utslag av «systematisk og rutinemessig brudd» som er «utilbørlig og kritikkverdig».

Borgarting med knusende kritikk av politiets ransakingspraksis i narkotikasaker

Flertallet i lagmannsretten mener den aktuelle ransakingen ikke var et arbeidsuhell, men utslag av «systematisk og rutinemessig brudd» som er «utilbørlig og kritikkverdig».