Brann og kraftig røykutvikling i trehusområde i Bergen sentrum

11 personar er evakuert etter brannen.

Brann og kraftig røykutvikling i trehusområde i Bergen sentrum

11 personar er evakuert etter brannen.