BUP må i noen til­feller av­slutte behand­lingen tid­ligere enn ønsk­elig for å gi plass til nye pas­ienter

BUP må i noen til­feller av­slutte behand­lingen tid­ligere enn ønsk­elig for å gi plass til nye pas­ienter