– Det finnes bare ett Kina, som Taiwan er en del av

– Det finnes bare ett Kina, som Taiwan er en del av