EMD frikjenner Norge i sak om utvisning av asylsøker som hadde løyet

Utvisningen av småbarnsmoren krenket ikke retten til familieliv etter EMK, slår Menneskerettsdomstolen fast i en dom som ble kunngjort torsdag.

EMD frikjenner Norge i sak om utvisning av asylsøker som hadde løyet

Utvisningen av småbarnsmoren krenket ikke retten til familieliv etter EMK, slår Menneskerettsdomstolen fast i en dom som ble kunngjort torsdag.