er meget sterk sannsynlighet for at siktede

Sør-Rogaland tingrett mener mistanken er styrket mot mannen som er siktet for Birgitte Tengs-drapet.

er meget sterk sannsynlighet for at siktede
Sør-Rogaland tingrett mener mistanken er styrket mot mannen som er siktet for Birgitte Tengs-drapet.