Forsvarets varslingssystem skal gjennomgås eksternt

Forsvarssjefen har besluttet at varslingssystemet skal gjennomgås eksternt etter at Forsvaret har fått kritikk for håndteringen av varslingssaker.

Forsvarets varslingssystem skal gjennomgås eksternt

Forsvarssjefen har besluttet at varslingssystemet skal gjennomgås eksternt etter at Forsvaret har fått kritikk for håndteringen av varslingssaker.