Helse­direkto­ratet åpner for en ny type korona­pass

Helse­direkto­ratet åpner for en ny type korona­pass