– Ikke fornøyd med tilbudet

KVINNEHELSE: Flere aktører mener lite har skjedd innen kvinnehelse siden regjeringsskiftet. Helseministeren selv er ikke fornøyd med tilbudet.

– Ikke fornøyd med tilbudetKVINNEHELSE: Flere aktører mener lite har skjedd innen kvinnehelse siden regjeringsskiftet. Helseministeren selv er ikke fornøyd med tilbudet.