Innlegg: Hvor skal lærlingene komme fra?

Det synes som om regjeringen har glemt å stille krav til seg selv i sin «Norgesmodell». Skal vi få flere lærlinger og flere fagarbeidere i Norge, starter alt med at vi har nok skoleplasser.

Innlegg: Hvor skal lærlingene komme fra?
Det synes som om regjeringen har glemt å stille krav til seg selv i sin «Norgesmodell». Skal vi få flere lærlinger og flere fagarbeidere i Norge, starter alt med at vi har nok skoleplasser.