Innstilingsrådet har behandlet 15 stillinger i tingrett og lagmannsrett

Embeter i både Gulating lagmannsrett, Agder lagmannsrett og en lang rekke tingretter sto på listen da Innstillingsrådet for dommere holdt siste møte før sommeren.

Innstilingsrådet har behandlet 15 stillinger i tingrett og lagmannsrett

Embeter i både Gulating lagmannsrett, Agder lagmannsrett og en lang rekke tingretter sto på listen da Innstillingsrådet for dommere holdt siste møte før sommeren.