Interpellasjon fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2021-2022), datert: 07.04.2022. Til behandling. Om oppfølging av anbefalingene i rapporten «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?» fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at samhandlingen mellom justis og helse forbedres

Interpellasjon fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren
Interpellasjon nr. 57 (2021-2022), datert: 07.04.2022. Til behandling. Om oppfølging av anbefalingene i rapporten «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?» fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at samhandlingen mellom justis og helse forbedres