Jeg vil bli politi. Det er bare ett problem.

Jeg vil bli politi. Det er bare ett problem.

Jeg vil bli politi. Det er bare ett problem.Jeg vil bli politi. Det er bare ett problem.