Klimademonstrantene tapte, men Høyesterett mildner praksis for subsidiær fengselsstraff

Til nå har det vært praksis å beregne én dag subsidiær fengselsstraff per 500 kroner i bot. Nå er tiden kommet for å øke dette til 1000 kroner, skriver Høyesterett.

Klimademonstrantene tapte, men Høyesterett mildner praksis for subsidiær fengselsstraff

Til nå har det vært praksis å beregne én dag subsidiær fengselsstraff per 500 kroner i bot. Nå er tiden kommet for å øke dette til 1000 kroner, skriver Høyesterett.