Konspirasjonsteoretikeren Alex Jones dømt til å betale ytterligere 443 millioner kroner

Først ble Alex Jones dømt til å betale Sandy-Hook-foreldre 40 millioner kroner. Bare timer senere kom en ny dom.

Konspirasjonsteoretikeren Alex Jones dømt til å betale ytterligere 443 millioner kroner

Først ble Alex Jones dømt til å betale Sandy-Hook-foreldre 40 millioner kroner. Bare timer senere kom en ny dom.