Kronikk: Noe er underlig i SSB

Jeg håper det jeg antyder ikke stemmer, men skulle det være noe i det, må ledelsen i SSB rydde opp.

Kronikk: Noe er underlig i SSB

Jeg håper det jeg antyder ikke stemmer, men skulle det være noe i det, må ledelsen i SSB rydde opp.