Lagmannsretten avviser innvendingene mot meddommerordningen i arbeidstvister

Kampen mot partsutpekte meddommere i arbeidsrettssaker er en sak for lovgiver, ikke domstolene. Det mener lagmannsretten i en fersk kjennelse. Nå ankes saken til Høyesterett.

Lagmannsretten avviser innvendingene mot meddommerordningen i arbeidstvisterKampen mot partsutpekte meddommere i arbeidsrettssaker er en sak for lovgiver, ikke domstolene. Det mener lagmannsretten i en fersk kjennelse. Nå ankes saken til Høyesterett.