Mener direktivet om advokatkorrespondanse ikke etterleves

Advokat Kim Ellertsen sier han allerede har opplevd flere brudd på det nye direktivet om at etterforskerne ikke skal ha tilgang til mailer mellom forsvarer og siktede.

Mener direktivet om advokatkorrespondanse ikke etterlevesAdvokat Kim Ellertsen sier han allerede har opplevd flere brudd på det nye direktivet om at etterforskerne ikke skal ha tilgang til mailer mellom forsvarer og siktede.