Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren. Besvart: 25.05.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Det har de siste ukene kommet opplysninger om flere alvorlige varslersaker i Forsvaret, der de som varsler, opplever at de ikke blir tatt på alvor når de leverer varsler. I de sakene som har blitt kjent, har sakene også blitt håndtert på avdelingsnivå i Forsvaret, og verken varslersaken eller de kritikkverdige forholdene ser ut til å ha blitt kjent på høyere nivå i Forsvaret. Det kan også virke som det er liten støtte til dem som skal håndtere varslene på avdelingsnivå. Fra de kjente sakene ser det også gjennomgående ut som de som får straffer eller andre reaksjoner etter at varslene har blitt behandlet, får fortsette i stillingene sine og i noen tilfeller avansere oppover. Saker som dem vi har hørt om de siste ukene, skader Forsvarets omdømme. Det er svært viktig at varslersaker håndteres seriøst. Det har veldig stor betydning for den som varsler, men det har selvfølgelig også betydning for rettssikkerheten til den det blir varslet om. Forsvaret er en stor og kompleks organisasjon, og varslersaker er også krevende å håndtere, men det må finnes en grunnleggende tillit til at varsler får konsekvenser hvis straffbare eller kritikkverdige forhold avdekkes. Folk skal orke å ta belastningen med å varsle, og de skal tørre å varsle. Dette handler ikke bare om selve varslingssystemets opplegg og rutinene for å melde ifra, men også om hvordan varsler håndteres når de mottas, og hva konsekvensene blir. Hvordan Forsvaret jobber med varslingssaker og kultur har også mye å si for rekruttering og det å beholde personell, og det er viktig at forsvarssjefen i dag morges signaliserte at alle varslersakene i Forsvaret nå skal gjennomgås på nytt. Hva vil forsvarsministeren nå gjøre sammen med Forsvaret for å få håndtering av varsler til å fungere etter hensikten?

Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren. Besvart: 25.05.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild GramDet har de siste ukene kommet opplysninger om flere alvorlige varslersaker i Forsvaret, der de som varsler, opplever at de ikke blir tatt på alvor når de leverer varsler. I de sakene som har blitt kjent, har sakene også blitt håndtert på avdelingsnivå i Forsvaret, og verken varslersaken eller de kritikkverdige forholdene ser ut til å ha blitt kjent på høyere nivå i Forsvaret. Det kan også virke som det er liten støtte til dem som skal håndtere varslene på avdelingsnivå. Fra de kjente sakene ser det også gjennomgående ut som de som får straffer eller andre reaksjoner etter at varslene har blitt behandlet, får fortsette i stillingene sine og i noen tilfeller avansere oppover. Saker som dem vi har hørt om de siste ukene, skader Forsvarets omdømme. Det er svært viktig at varslersaker håndteres seriøst. Det har veldig stor betydning for den som varsler, men det har selvfølgelig også betydning for rettssikkerheten til den det blir varslet om. Forsvaret er en stor og kompleks organisasjon, og varslersaker er også krevende å håndtere, men det må finnes en grunnleggende tillit til at varsler får konsekvenser hvis straffbare eller kritikkverdige forhold avdekkes. Folk skal orke å ta belastningen med å varsle, og de skal tørre å varsle. Dette handler ikke bare om selve varslingssystemets opplegg og rutinene for å melde ifra, men også om hvordan varsler håndteres når de mottas, og hva konsekvensene blir. Hvordan Forsvaret jobber med varslingssaker og kultur har også mye å si for rekruttering og det å beholde personell, og det er viktig at forsvarssjefen i dag morges signaliserte at alle varslersakene i Forsvaret nå skal gjennomgås på nytt. Hva vil forsvarsministeren nå gjøre sammen med Forsvaret for å få håndtering av varsler til å fungere etter hensikten?