Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til olje- og energiministeren. Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren. Den verdifulle kraften vår har bygd samfunn, bygd industri og sikret innbyggere og distrikter. Gjennom offentlig kontroll har landet vårt vært sikret konkurransefortrinn som få andre har hatt, iallfall fram til den glidende overgangen til markedsstyre og børsdrevet eksport gjennom nye sjøkabler, med skyhøye priser som konsekvens. Og i vinter og fjor høst har markedskreftene herjet fælt med folk. Strømpriskrisen har gjort det nødvendig å jobbe fram bedre støtteordninger for folk, slik at regningen skal bli håndterbar for flere. Som statsråden var inne på tidligere i dag: Industrien sliter fortsatt. Vi har fått til løsninger for folk, men fremdeles gjenstår det aller viktigste: langsiktige løsninger. Vi er nødt til å ta politisk kontroll over kraften og eierskap og styring er jo ikke mindre viktig etter at regjeringen i dag lanserte sine nye mål for havvind. Tvert imot er det viktig å sikre også fellesskapet og eierskapet med hensyn til den nye kraften. Men strømprisen kan ikke møtes av en strategi som isolerer seg til å bygge ut mer kraft. Det trengs også strategiske grep for hvordan vi skal bruke den verdifulle kraften vår. SV har lenge invitert regjeringen til samtaler og forhandlinger som nettopp har som mål å ta politiske grep og politisk styring over kraften. Det må også innebære å ta kontroll over og begrense eksporten gjennom utenlandskablene og reforhandle avtalen med både Tyskland, Storbritannia og Nederland. Mitt spørsmål er: Er statsråden klar for nettopp det, å ta politisk kontroll over kraften nå?

Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til olje- og energiministeren. Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland
Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren. Den verdifulle kraften vår har bygd samfunn, bygd industri og sikret innbyggere og distrikter. Gjennom offentlig kontroll har landet vårt vært sikret konkurransefortrinn som få andre har hatt, iallfall fram til den glidende overgangen til markedsstyre og børsdrevet eksport gjennom nye sjøkabler, med skyhøye priser som konsekvens. Og i vinter og fjor høst har markedskreftene herjet fælt med folk. Strømpriskrisen har gjort det nødvendig å jobbe fram bedre støtteordninger for folk, slik at regningen skal bli håndterbar for flere. Som statsråden var inne på tidligere i dag: Industrien sliter fortsatt. Vi har fått til løsninger for folk, men fremdeles gjenstår det aller viktigste: langsiktige løsninger. Vi er nødt til å ta politisk kontroll over kraften og eierskap og styring er jo ikke mindre viktig etter at regjeringen i dag lanserte sine nye mål for havvind. Tvert imot er det viktig å sikre også fellesskapet og eierskapet med hensyn til den nye kraften. Men strømprisen kan ikke møtes av en strategi som isolerer seg til å bygge ut mer kraft. Det trengs også strategiske grep for hvordan vi skal bruke den verdifulle kraften vår. SV har lenge invitert regjeringen til samtaler og forhandlinger som nettopp har som mål å ta politiske grep og politisk styring over kraften. Det må også innebære å ta kontroll over og begrense eksporten gjennom utenlandskablene og reforhandle avtalen med både Tyskland, Storbritannia og Nederland. Mitt spørsmål er: Er statsråden klar for nettopp det, å ta politisk kontroll over kraften nå?