Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren. Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

I dag morges fikk vi igjen presentert ny havvindpolitikk fra regjeringen. Det skjer jo ganske ofte for tiden; det er bare noen uker siden regjeringen la frem regjeringens politikk i tilleggsmeldingen. Det er neppe tilfeldig at regjeringen presenterer nye mål for havvindpolitikken på et tidspunkt da regjeringen ellers kunne blitt pålagt et mål av et mer ambisiøst flertall på Stortinget, men det kan fortsatt skje. Når regjeringen allerede nå har forlatt politikken i tilleggsmeldingen, kan vi lure på om det kommer en tilleggsmelding til tilleggsmeldingen til energimeldingen - eller kanskje regjeringen kan gi oss beskjed når de er ferdige med meldingen vi har til behandling i Stortinget nå. Til den behandlingen har regjeringspartiene invitert partiene på Stortinget til et bredt forlik, bl.a. om havvind. Regjeringen har i dag lagt frem en ambisjon for havvindsatsingen som er lavere og ligger lenger frem i tid enn det Høyre og flere andre partier har foreslått. Hva er grunnen til at regjeringen har lagt seg på et lavere ambisjonsnivå? Og vil regjeringen og regjeringspartiene være villige til å være med på et høyere ambisjonsnivå og et raskere tempo som en del av et forlik i Stortinget?

Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren. Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland
I dag morges fikk vi igjen presentert ny havvindpolitikk fra regjeringen. Det skjer jo ganske ofte for tiden; det er bare noen uker siden regjeringen la frem regjeringens politikk i tilleggsmeldingen. Det er neppe tilfeldig at regjeringen presenterer nye mål for havvindpolitikken på et tidspunkt da regjeringen ellers kunne blitt pålagt et mål av et mer ambisiøst flertall på Stortinget, men det kan fortsatt skje. Når regjeringen allerede nå har forlatt politikken i tilleggsmeldingen, kan vi lure på om det kommer en tilleggsmelding til tilleggsmeldingen til energimeldingen - eller kanskje regjeringen kan gi oss beskjed når de er ferdige med meldingen vi har til behandling i Stortinget nå. Til den behandlingen har regjeringspartiene invitert partiene på Stortinget til et bredt forlik, bl.a. om havvind. Regjeringen har i dag lagt frem en ambisjon for havvindsatsingen som er lavere og ligger lenger frem i tid enn det Høyre og flere andre partier har foreslått. Hva er grunnen til at regjeringen har lagt seg på et lavere ambisjonsnivå? Og vil regjeringen og regjeringspartiene være villige til å være med på et høyere ambisjonsnivå og et raskere tempo som en del av et forlik i Stortinget?