Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren. Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Vern av natur er en ganske grei og forståelig ting. Det går ut på å bevare natur vi har hatt, slik den er - også i framtiden. Det er det folk tror de hører når de hører at denne salen har vernet et naturområde. Men representanter for regjeringen har skapt stor usikkerhet om vern faktisk er vern, ved å åpne for en diskusjon om vernede vassdrag også bør bygges ut, altså om vern i virkeligheten bare et venterom for ny kraftutbygging. Grunnen til at statsministeren har fått mange spørsmål om det nå, er selvfølgelig at mange mennesker i Norge som er glad i natur, og som er glad i vernede vassdrag, lurer på hva det egentlig betydde da Stortinget fortalte dem at vassdragene deres var blitt vernet. Konsekvensen av diskusjonen som regjeringens representanter har åpnet for, er jo at Fremskrittspartiet i morges la fram forslag om utbygging i vernede vassdrag. Verdal kommune har bestilt en mulighetsstudie om den vernede Verdalselva. Kraftsjefer rundt omkring i landet gnir seg i hendene og skal gå løs på vernet natur. Konsekvensen av det er at man i stedet for å jobbe for nye framskritt i natur-, miljøvern- og klimaarbeid - folk som er glad i elven sin og glad i naturen sin - bur seg på nye kamper for å forsvare allerede vernet natur. Dermed er spørsmålet: Vil statsministeren en gang for alle legge debatten om kraftutbygging i vernede vassdrag død for godt og her og nå klart og tydelig bekrefte at vernede vassdrag er vernet og ikke skal bygges ut?

Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren. Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre
Vern av natur er en ganske grei og forståelig ting. Det går ut på å bevare natur vi har hatt, slik den er - også i framtiden. Det er det folk tror de hører når de hører at denne salen har vernet et naturområde. Men representanter for regjeringen har skapt stor usikkerhet om vern faktisk er vern, ved å åpne for en diskusjon om vernede vassdrag også bør bygges ut, altså om vern i virkeligheten bare et venterom for ny kraftutbygging. Grunnen til at statsministeren har fått mange spørsmål om det nå, er selvfølgelig at mange mennesker i Norge som er glad i natur, og som er glad i vernede vassdrag, lurer på hva det egentlig betydde da Stortinget fortalte dem at vassdragene deres var blitt vernet. Konsekvensen av diskusjonen som regjeringens representanter har åpnet for, er jo at Fremskrittspartiet i morges la fram forslag om utbygging i vernede vassdrag. Verdal kommune har bestilt en mulighetsstudie om den vernede Verdalselva. Kraftsjefer rundt omkring i landet gnir seg i hendene og skal gå løs på vernet natur. Konsekvensen av det er at man i stedet for å jobbe for nye framskritt i natur-, miljøvern- og klimaarbeid - folk som er glad i elven sin og glad i naturen sin - bur seg på nye kamper for å forsvare allerede vernet natur. Dermed er spørsmålet: Vil statsministeren en gang for alle legge debatten om kraftutbygging i vernede vassdrag død for godt og her og nå klart og tydelig bekrefte at vernede vassdrag er vernet og ikke skal bygges ut?