Muntlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren. Besvart: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Om hva næringsministeren egentlig har gjort de siste sju månedene, med henvisning til at Vestres departement ikke har levert en eneste ordinær sak til Stortinget i en periode som har vært veldig krevende for mange bedrifter

Muntlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren. Besvart: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre



Om hva næringsministeren egentlig har gjort de siste sju månedene, med henvisning til at Vestres departement ikke har levert en eneste ordinær sak til Stortinget i en periode som har vært veldig krevende for mange bedrifter