Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 11.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Mitt spørsmål går til kultur- og likestillingsministeren. I NRKs Nyhetsmorgen på mandag fortalte Anne Bolsø hvordan mannen hennes sto øverst på et fjell og ønsket å ta livet sitt. Han var spilleavhengig og etter noen år med oppturer og nedturer mistet til slutt Anne Bolsø og deres to barn sin mann og sin far. Lotteritilsynets avdeling for pengespill uttaler i den samme saken at kunnskap som er forskningsbasert, er utrolig viktig. De viser til at Norsk Tipping har en unik posisjon internasjonalt med enerett til mange ulike typer spill. Det gir Norsk Tipping et ekstra ansvar for å bidra åpent og aktivt med å dele data, mener Lotteritilsynet. Denne reportasjen handlet om at SPILLFORSK ved Universitetet i Bergen ønsket å undersøke om ulike livshendelser kan påvirke spilleadferden negativt - ulike livshendelser som bl.a. psykiske og somatiske lidelser. Det ville ikke Norsk Tipping bidra til. God forskning på nordmenns spillevaner er viktig for at vi skal kunne lykkes med en spillpolitikk som forhindrer spilleproblemer og spilleavhengighet. Norsk Tippings nei til samarbeid har stoppet flere viktige forskningsprosjekter ved et av våre viktigste kompetansesentre for spillforskning. Norsk Tippings begrunnelse for å nekte å delta er at det er utfordringer med personvern og samtykke. Ifølge SPILLFORSK handler det mer om at det er ressursmessig krevende, men ikke umulig å få dette til. Jeg har forståelse for at å legge til rette for å dele viktige data med forskningsprosjekter kan være ressurskrevende, men som enerettstilbyder i Norge bør det være en prioritert oppgave. Hva tenker statsråden om at viktige forskningsinstitusjoner opplever samarbeidet med Norsk Tipping som utfordrende, som de har uttalt, og at dette kan hindre at vi får god kunnskap som både kan ivareta sårbare spillere og kanskje også kan redde liv?

Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 11.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
Mitt spørsmål går til kultur- og likestillingsministeren. I NRKs Nyhetsmorgen på mandag fortalte Anne Bolsø hvordan mannen hennes sto øverst på et fjell og ønsket å ta livet sitt. Han var spilleavhengig og etter noen år med oppturer og nedturer mistet til slutt Anne Bolsø og deres to barn sin mann og sin far. Lotteritilsynets avdeling for pengespill uttaler i den samme saken at kunnskap som er forskningsbasert, er utrolig viktig. De viser til at Norsk Tipping har en unik posisjon internasjonalt med enerett til mange ulike typer spill. Det gir Norsk Tipping et ekstra ansvar for å bidra åpent og aktivt med å dele data, mener Lotteritilsynet. Denne reportasjen handlet om at SPILLFORSK ved Universitetet i Bergen ønsket å undersøke om ulike livshendelser kan påvirke spilleadferden negativt - ulike livshendelser som bl.a. psykiske og somatiske lidelser. Det ville ikke Norsk Tipping bidra til. God forskning på nordmenns spillevaner er viktig for at vi skal kunne lykkes med en spillpolitikk som forhindrer spilleproblemer og spilleavhengighet. Norsk Tippings nei til samarbeid har stoppet flere viktige forskningsprosjekter ved et av våre viktigste kompetansesentre for spillforskning. Norsk Tippings begrunnelse for å nekte å delta er at det er utfordringer med personvern og samtykke. Ifølge SPILLFORSK handler det mer om at det er ressursmessig krevende, men ikke umulig å få dette til. Jeg har forståelse for at å legge til rette for å dele viktige data med forskningsprosjekter kan være ressurskrevende, men som enerettstilbyder i Norge bør det være en prioritert oppgave. Hva tenker statsråden om at viktige forskningsinstitusjoner opplever samarbeidet med Norsk Tipping som utfordrende, som de har uttalt, og at dette kan hindre at vi får god kunnskap som både kan ivareta sårbare spillere og kanskje også kan redde liv?