NAV / RETT

Tolker taushetsplikten innskrenkende og gir Gjenopptake...

Det absolutte pålegget om taushet rundt Jensen-saken må vike for kommisjonens be...

Domstolene får nok en økning i budsjettforliket – lette...

– Vi må ha en større ambisjon for rettsstaten enn at den skal være drevet på hel...

Høyesterett mener cannabisgrensen i veitrafikkforskrift...

En lang rekke førerkortsaker er stilt i bero i påvente av dommen Høyesterett avs...

Forsvarergruppen varsler nye aksjoner etter ekstraordin...

Statsbudsjettet ble en kalddusj for advokater på offentlig sats, og i dag beslut...

Over 700 påmeldte på Wiersholms M&A-konferanse

Den lave temperaturen i transaksjonsmarkedet la ingen demper på interessen for d...

Kun to søkere til lagdommerstillingen i Tromsø – men be...

Ifølge Innstillingsrådet for dommere er det blitt mer utfordrende å rekruttere d...

Karl Arne Utgård: – Jeg forstår ikke hvordan noen er k...

Høyesteretts dom i Fosen-saken kan ikke tas til inntekt for at vindturbinene må ...

DN: 73 advokater tjente over 20 millioner i fjor

I dag offentliggjøres skattelistene for 2022, og Dagens Næringsliv har laget en ...

Vårt Oslo: Jon Wessel-Aas får 300.000 kroner i bot for ...

Leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas er idømt 300.000 kroner i bot og 18 da...

Gulating med skarp kritikk av påtalemyndigheten i Tengs...

«Bekreftelsesfelle», «uforståelig» og «ukritisk» er ord som brukes om politiets ...

I dag møtes LO og NHO i Høyesterett om rekkevidden av v...

Lagmannsrettens tolkning kan ha en avkjølende effekt på varsler-viljen, skriver ...

Domstoladministrasjonen lettet etter økningen - skuffel...

– Dette budsjettforliket gir en betydelig bedre økonomisk situasjon for Norges d...

Student var anklaget for fusk – vant i lagmannsretten

En student ble utestengt for juks fordi hun hadde brukt to avsnitt fra en oppgav...

Mer til domstoler og fengsler – men null ekstra kroner ...

Forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV om neste års statsbudsjett er lan...

DNB-anke førte frem i Borgarting – slipper skatteregnin...

– Vi er glade for at lagmannsretten nå har satt tingrettens dom til side, sier i...

Dommerforeningen: – Folk er bestyrtet

Domstoladminstrasjonen bør lage et alternativt forslag, der de også vurderer å k...

Forsikringsbransjen vant frem i prinsippsak om foreldelse

– For klient er det selvsagt skuffende at forsikringsselskapet gis anledning til...

Påtalemyndigheten ba om at drone-dommer skulle kjennes ...

Når tingretten på nyåret skal behandle straffesaken mot en droneflyvende russer ...

Planlegger for kontinuerlig nedbemanning av dommere fre...

Lønnskostnadene i domstolene må kuttes med 45 millioner i året både i 2024, 2025...

Starter i dag: Oslo tingrett nektet å avskjære ekspertb...

«Dokumentmengden har blitt så massiv at ingen fra statens side vil ha mulighet t...

EMDs storkammer opphevet prinsippdom om forsamlingsrett...

EMD kom i fjor, under dissens, til at en fagforenings forsamlingsrett var blitt ...

Påtalemyndigheten vant frem om prøvingsrett for besøksf...

Når en person er tiltalt for brudd på besøksforbud, skal domstolene som utgangsp...

Staten prøver å stoppe tingretten fra å sende betent in...

EØS-diskusjonen om reglene for innleie av arbeidskraft bør til EFTA-domstolen, s...

Utviste studenter fikk ikke direkteanke til Høyesterett

To tingretter kom til at Klagenemndas fuskevedtak var gyldige, til tross for at ...

Dommerforeningen kritiserer Regjeringen for ikke å følg...

I et brev til departementet skriver Dommerforeningen at den er bekymret for at t...

Nå skal Høyesterett avgjøre striden om kapitaliseringsr...

Etter at kapitaliseringsrenten for personskadeerstatning ble endret i fjor, har ...

Borgarting nekter å fremme Per Danielsens anke – får ik...

Lagmannsretten finner det klart at tingrettens dom omer riktig, skriver Borgarti...

Godtar forklaringer fra barn som ikke ble opplyst om re...

En mann som er dømt for vold mot sin tidligere samboer fikk ikke medhold i at fo...

Hilde Vibeke Enger blir ny leder for Frostating lagmann...

Ansettelsestoppen til tross – årets siste møte i Innstillingsrådet for dommere b...

Høyesterett opphever voldtektsfrifinnelse fra pub-hende...

Voldtektsbestemmelsen bør forbeholdes de klare tilfellene, skriver mindretallet,...

Sakskostnader i småkravsaker: Borgarting delt i to over...

I småkravsaker kan vinneren bare kreve 20 prosent av tvistesummen i sakskostnade...

Øie løfter omkampen om nakenransakinger til storkammer

Tre ganger har Høyesterett slått fast at rutinemessige nakenransakinger krenker ...

Den polske Helsingforskomitéen melder seg på i norsk EM...

For å utlevere siktede til Polen bør det kreves løfte om at saken skal behandles...

Regjeringen åpner for flere universiteter

Regjeringen ønsker å endre regelverket slik at flere norske høyskoler kan bli un...

Domstolene må kutte 42,1 millioner neste år – vil redus...

Obligatoriske utgifter vil spise opp langt mer enn statsbudsjettet legger opp ti...