NAV / RETT

bg
Dom om Tinder-utpressing må oppheves – lagdommerens konstitusjon var utløpt

Dom om Tinder-utpressing må oppheves – lagdommerens konstitusjon...

Da den konstituerte lagdommeren skulle undersøke hvorfor han ikke fikk lønn, oppdaget han at han faktisk hadde sluttet å være dommer. Formelt, i hvert fall.

bg
Datatilsynet mener Stortinget var grovt uaktsomt – stortingsdirektøren sier opp

Datatilsynet mener Stortinget var grovt uaktsomt – stortingsdirektøren...

Juks med reiseregninger, IT-angrep og vedvarende negativ medieoppmerksomhet har vært krevende saker, skriver stortingsdirektøren.
bg
Høyesterett:  Ikke i strid med EMK å bruke foretaksstraff ved anonyme feil

Høyesterett: Ikke i strid med EMK å bruke foretaksstraff...

Et spørsmål som ble stående åpent etter EMDs storkammersak om foretaksstraff, har nå fått en avklaring fra Høyesterett.

bg
– Det er liten tvil om at dette er en krigserklæring mot EMD

– Det er liten tvil om at dette er en krigserklæring mot...

Loven den britiske regjeringen presenterte sist uke sier rett ut at britiske domstoler ikke skal være bundet av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.

bg
Amerikansk høyesterett fjerner retten til abort fra konstitusjonen

Amerikansk høyesterett fjerner retten til abort fra konstitusjonen

Roe v. Wade var fullstendig feil, og på kollisjonskurs med konstitusjonen fra den dagen den ble besluttet. Det skriver U.S. Supreme Court i den skjellsettende avgjørelsen som ble kunngjort fredag.

bg
Advokatene og Justisdepartementet enige – etablerer nytt «salærsatsråd»

Advokatene og Justisdepartementet enige – etablerer nytt...

Advokataksjonen er over for godt. Det er klart etter at meklingen mellom Advokatforeningen og departementet nå har resultert i en helt ny prosess for fastsettelse av rettshjelpsatsen.

bg
Lagmannsrettens tvangsmiddelavgjørelse ankes til Høyesterett

Lagmannsrettens tvangsmiddelavgjørelse ankes til Høyesterett

Statsadvokat Hulda Karlsdottir slår fast at påtalemyndigheten vil be Høyesterett vurdere lagmannsrettens beslutning om bevisavskjæring i saken om oppbevaring av cannabis til eget bruk.

bg
Overtallige domstolledere tapte søksmålet om arbeidsplikt

Overtallige domstolledere tapte søksmålet om arbeidsplikt

Retten finner ingen holdepunkter for at endringen av domstolstrukturen skyldtes et ønske om å fjerne bestemte domstolledere, skriver Salten og Lofoten tingrett.

bg
EMD frikjenner Norge i sak om utvisning av asylsøker som hadde løyet

EMD frikjenner Norge i sak om utvisning av asylsøker som...

Utvisningen av småbarnsmoren krenket ikke retten til familieliv etter EMK, slår Menneskerettsdomstolen fast i en dom som ble kunngjort torsdag.

bg
Borgarting med knusende kritikk av politiets ransakingspraksis i narkotikasaker

Borgarting med knusende kritikk av politiets ransakingspraksis...

Flertallet i lagmannsretten mener den aktuelle ransakingen ikke var et arbeidsuhell, men utslag av «systematisk og rutinemessig brudd» som er «utilbørlig og kritikkverdig».

bg
Innstilingsrådet har behandlet 15 stillinger i tingrett og lagmannsrett

Innstilingsrådet har behandlet 15 stillinger i tingrett...

Embeter i både Gulating lagmannsrett, Agder lagmannsrett og en lang rekke tingretter sto på listen da Innstillingsrådet for dommere holdt siste møte før sommeren.

bg
Måtte amputere etter biljakt med politiet – tapte forsikringssaken i lagmannsretten

Måtte amputere etter biljakt med politiet – tapte forsikringssaken...

Etter en vill biljakt kolliderte politibilen med rømlingene, slik at én av dem fikk beinet ødelagt for godt. Takket være rullebladet sitt, får mannen null i erstatning for tapt inntekt.

bg
Rettssaken etter drapet på Tor Kjærvik flyttes til Lillestrøm

Rettssaken etter drapet på Tor Kjærvik flyttes til Lillestrøm

Rettssaken mot sønnen til den profilerte advokaten Tor Kjærvik er flyttet til Lillestrøm av habilitetsgrunner.

bg
I dag skal avhendingslova opp i Høyesterett – opplyste ikke at naboen var overgrepsdømt

I dag skal avhendingslova opp i Høyesterett – opplyste...

Når naboen er dømt for seksuelle overgrep, er det da villedende å markedsføre eiendommen som «spesielt egnet for barnefamilier»?

bg
Høyesterett snevrer inn ett år gammel dom om betydningen av størrelsen på forelegg

Høyesterett snevrer inn ett år gammel dom om betydningen...

I fjor sa Høyesterett at størrelsen på et utstedt forelegg skal ha stor betydning for en eventuell senere straffutmåling. Men ikke alltid, presiserte Høyesterett sist uke.

bg
Nekter gjenåpning av den norske Strand Lobben-dommen

Nekter gjenåpning av den norske Strand Lobben-dommen

Etter seieren i EMDs storkammersak mot Norge i 2019, har barnets biologiske mor forsøkt å få gjenåpnet dommen om tvangsadopsjon. Dette avviser nå tingretten fullstendig.

bg
Borgarting nektet narkobevis ført grunnet ulovlig ransaking

Borgarting nektet narkobevis ført grunnet ulovlig ransaking

På få dager har to lagmannsretter slått ned på ransakinger begått forut for riksadvokatens brev om tvangsmiddelbruk fra i fjor vår. Men Borgarting går et skritt lenger, og avskjærer beviset.

bg
Nye regler for innleie av arbeidskraft skal mykes opp med overgangsordninger

Nye regler for innleie av arbeidskraft skal mykes opp med...

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) går videre med den varslede innskjerpingen av innleiereglene, men ikke alt trer i kraft umiddelbart.

bg
Nå kan NAV-dømte få også de sivile kravene gjenåpnet

Nå kan NAV-dømte få også de sivile kravene gjenåpnet

En lovendring fra 2007 kan ved et uhell ha komplisert de NAV-dømtes mulighet til å få gjenåpning av erstatningsdommene i NAV-komplekset.

bg
Hålogaland lagmannsrett støtter riksadvokatens syn i tvangsmiddeldiskusjonen

Hålogaland lagmannsrett støtter riksadvokatens syn i tvangsmiddeldiskusjonen

Den strandede rusreformen har utløst en debatt om hva som er forholdsmessig tvangsmiddelbruk i små narkotikasaker. I en helt fersk dom er lagmannsretten ikke i tvil.

bg
Dommer ble angrepet av tiltalt i straffesak

Dommer ble angrepet av tiltalt i straffesak

En dommer i tingretten i Trondheim ble angrepet av en tiltalt i en straffesak. Gjerningspersonen ble raskt tatt hånd om av de til stede i retten.

bg
Latvisk rederi tapte – Borgarting ga staten medhold i prinsippsaken om Svalbard-ressurser

Latvisk rederi tapte – Borgarting ga staten medhold i prinsippsaken...

Det gir lave odds å vedde på at saken Borgarting lagmannsrett avgjorde onsdag blir neste plenumssak i Høyesterett.

bg
Helsingforskomitéen ber om advokathjelp til Ukraina-krigen

Helsingforskomitéen ber om advokathjelp til Ukraina-krigen

Wikborg Rein og Selmer har inngått pro bono-samarbeid med Helsingforskomitéen, og nå etterlyser organisasjonen flere frivillige advokater.

bg
Styret i Tilsynsrådet vil ta bevillingen fra Per Danielsen

Styret i Tilsynsrådet vil ta bevillingen fra Per Danielsen

Styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet behandlet en sak knyttet til Per Danielsens bevilling for snart to uker siden.

bg
Tingrettsdommer Marianne Trætteberg (1955-2022)

Tingrettsdommer Marianne Trætteberg (1955-2022)

Hun var en høyt respektert dommer og en omsorgsfull kollega.

bg
Staten kaster kortene i milliard-skattetvist med Equinor

Staten kaster kortene i milliard-skattetvist med Equinor

Våren 2018 skapte det store overskrifter da Skatteetaten varslet Equinor en baksmell i milliardklassen. Nå er selskapet tilkjent sakskostnader på over tre millioner kroner.

bg
Løfter reisesalæret i revidert nasjonalbudsjett

Løfter reisesalæret i revidert nasjonalbudsjett

Etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og SV vil Stortinget vedta å øke reisesalæret fra dagens 50 prosent av satsen, til 75 prosent.

bg
Per Danielsen saksøker Finansavisen etter salærartikkel

Per Danielsen saksøker Finansavisen etter salærartikkel

– Beskyldningen er usann og rettsstridig, sier Per Danielsen. Bakgrunnen er Finansavisens artikkel fra forrige helg, med tittelen «Bedragerianmeldt etter overfakturering».

bg
Mener VGs fotovederlag til Rogstad kan bli et millionbeløp

Mener VGs fotovederlag til Rogstad kan bli et millionbeløp

Etter at Høyesterett avgjorde at VG må betale for bildene avisen har brukt sine Rogstad-artikler, har partene radikalt forskjellige oppfatninger av hva et slikt vederlag skal bestå i.

bg
Domstoladministrasjonen vil ta grep mot dalende interesse for dommerstillinger

Domstoladministrasjonen vil ta grep mot dalende interesse...

For jordskiftedommere innføres det nå et nordnorgetillegg på 200.000 kroner. Men også vanlige domstoler sliter med rekrutteringen, og mandag kommer saken opp i DAs styremøte.

bg
Hålogaland reduserer erstatningen til mann som var uriktig anklaget for voldtekt

Hålogaland reduserer erstatningen til mann som var uriktig...

Mannens ble i 2018 pågrepet for voldtekt, men kunne legge frem en video som viste at den seksuelle omgangen var frivillig. Nå har lagmannsretten strøket erstatningen for tapt inntekt, som han fikk i tingretten.

bg
Sivilombudet mener NAV har feilpraktisert omgjøringsreglene i mer enn fire år

Sivilombudet mener NAV har feilpraktisert omgjøringsreglene...

NAV har feiltolket regelen for hva som skal til for å få omgjort et avslag på stønad, konstaterer Sivilombudet. Hvor mange som er rammet, har ombudet ikke fått svar på.

bg
USA-bosatt familie kan få titalls millioner etter prinsippdom om pasientskadeerstatning

USA-bosatt familie kan få titalls millioner etter prinsippdom...

Høyesterett mener norske myndigheter skal legge amerikansk kostnadsnivå til grunn for en familie som valgte å flytte til USA etter at barnet ble skadet under fødselen på Haukeland sykehus.

bg
– Den nye regelen vil gjøre det mer attraktivt å tilby hjelp pro bono

– Den nye regelen vil gjøre det mer attraktivt å tilby...

Tirsdag ga Høyesterett et turlag i Tromsø eiendomsrett til en turisthytte. For de fleste var det nok likevel setningene om sakskostnader som var de mest interessante.

bg
EMD varsler dom i norsk utlendingssak om to uker

EMD varsler dom i norsk utlendingssak om to uker

Drøyt to år etter at EMD besluttet å slippe saken inn til behandling, er dommen om utvisningen av en småbarnsmor til Djibouti klar. Kvinnen tapte i Høyesterett i 2019.