NAV / RETT

bg
Nå skal Høyesterett vurdere ordningen med investorfinansierte søksmål

Nå skal Høyesterett vurdere ordningen med investorfinansierte...

Selskapet Therium vil garantere for sakskostnadene i milliardsøksmålet mot alarmselskapene...

bg
Domstollederne med samlet bekymringsmelding til Stortinget

Domstollederne med samlet bekymringsmelding til Stortinget

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil svekke domstolenes uavhengighet, skriver...
bg
Tidligere sorenskriver fullstendig frifunnet for anklagen om å lyve til lagmannsretten

Tidligere sorenskriver fullstendig frifunnet for anklagen...

Sorenskriveren for Nordmøre tingrett Ole Ingar Ødegård er i Gulating lagmannsrett...

bg
Mor ble uskyldig dømt for barnemishandling etter at far hadde manipulert barna

Mor ble uskyldig dømt for barnemishandling etter at far...

– Vi vil nå begjære erstatning for uberettiget straffeforfølgning, sier advokat...

bg
Eks-advokat tiltalt for plakataksjon mot statsadvokat

Eks-advokat tiltalt for plakataksjon mot statsadvokat

På plakatene som ble hengt opp i Oslo sentrum, sto det at statsadvokat Geir Evanger...

bg
Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofre

Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofre

I to prinsipputtalelser kritiserer Sivilombudet erstatningsnemnda for saker der...

bg
Staten vant dissensdom om MVA for innleid arbeidskraft

Staten vant dissensdom om MVA for innleid arbeidskraft

– Etter min vurdering har flertallet landet på en konklusjon som innebærer at eiendomsutviklere...

bg
– Måten regjeringen styrer domstolene på vitner om lav grad av tillit

– Måten regjeringen styrer domstolene på vitner om lav...

Høyre vil bevilge mer til domstolene enn regjeringen har foreslått, men i motsetning...

bg
Mindre bruk av ulovlige tvangsmidler i små narkosaker

Mindre bruk av ulovlige tvangsmidler i små narkosaker

Politiet bruker sjeldnere tvangsmidler – som ransaking og kroppsundersøkelser –...

bg
Frikjent fra krav om å destruere notene til Harry Potter-musikken

Frikjent fra krav om å destruere notene til Harry Potter-musikken

Star Entertainments Harry Potter-konserter var ingen opphavsrettskrenkelse, mener...

bg
Fremmer forslag om å lovfeste rett til oppreisning for EMK-krenkelser

Fremmer forslag om å lovfeste rett til oppreisning for...

– Stortinget som lovgiver har et ansvar for å tette hull i lovverket, sier Andreas...

bg
Dette mener strafferettspesialister om statsadvokatens Antonsen-vurdering

Dette mener strafferettspesialister om statsadvokatens...

Morten Holmboe mener statsadvokaten legger listen for høyt, mens Jørn Jacobsen etterlyser...

bg
Nå skal tre års midlertidighet gi rett til fast ansettelse

Nå skal tre års midlertidighet gi rett til fast ansettelse

Regjeringen la fredag frem proposisjonen som følger opp Fougner-utvalgets NOU om...

bg
Tingretten bruker avtaleloven paragraf 36 til å tilsidesette oppdragsavtale

Tingretten bruker avtaleloven paragraf 36 til å tilsidesette...

– Dommen viser hvor begredelig unøyaktig småkravsprosess kan være, sier Håkon M....

bg
Fire mot én stemme i Høyesterett for å redusere straffen for sovevoldtekt

Fire mot én stemme i Høyesterett for å redusere straffen...

Bare én av dommerne i Høyesterett var uenig med Riksadvokaten i at straffen burde...

bg
Advokatforeningen etterlyser mer domstolskontroll med forvaltningen

Advokatforeningen etterlyser mer domstolskontroll med forvaltningen

Det lave antallet forvaltningssaker som behandles i norske domstoler er problematisk,...

bg
Gjerdeprodusent må betale 1,6 millioner i erstatning etter Google-triks

Gjerdeprodusent må betale 1,6 millioner i erstatning etter...

Den urettmessige bruken av konkurrentens varemerke må erstattes med dobbel lisensavgift,...

bg
Legger dommerstillinger i Trondheim og Kristiansand på is inntil videre

Legger dommerstillinger i Trondheim og Kristiansand på...

Som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år har Domstoladministrasjonen...

bg
Ingen ankeforhandling før til våren i dommernes søksmål mot staten

Ingen ankeforhandling før til våren i dommernes søksmål...

Søksmålet fra to dommere som ikke fikk fortsette som domstolledere kommer opp i...

bg
– Denne saken vekker stor interesse i det skattefaglige miljøet

– Denne saken vekker stor interesse i det skattefaglige...

Med fem rettsdager er forhandlingene som starter i dag den desidert mest omfangsrike...

bg
– Jeg klarer ikke å se at denne rapporten er noen form for «smoking gun»

– Jeg klarer ikke å se at denne rapporten er noen form...

Sist ukes lekkasje av den omdiskuterte 2014-rapporten stiller ikke NAV-saken i noe...

bg
Vil ikke fortelle hva Lovavdelingen sa om konverteringsterapi-forslaget

Vil ikke fortelle hva Lovavdelingen sa om konverteringsterapi-forslaget

Hva sa egentlig Lovavdelingen før lovforslaget ble fremlagt i sommer? Verken justisministeren...

bg
Ber om at resten av den hemmelige NAV-rapporten offentliggjøres

Ber om at resten av den hemmelige NAV-rapporten offentliggjøres

Professor Ingunn Ikdahl mener regjeringens granskningsutvalg etterlot et skjevt...

bg
Høyesterett opphever Gulatings korona-frifinnelse

Høyesterett opphever Gulatings korona-frifinnelse

Gulating lagmannsrett mente Bergen kommune ikke hadde tilstrekkelig medisinsk grunnlag...

bg
– Staten har et annet syn enn Høyesterett på hva som følger av EMD-praksis

– Staten har et annet syn enn Høyesterett på hva som følger...

Det kan gå mot en omkamp om lovligheten av nakenvisitasjoner i norske fengsler....

bg
Nå har innstillingskomitéen konkludert om hvem som skal bli EFTA-dommer

Nå har innstillingskomitéen konkludert om hvem som skal...

Den neste norske dommeren i Luxembourg blir enten professor Hans Petter Graver eller...

bg
EMD godtar Stortingets reparasjon av tomtefesteloven

EMD godtar Stortingets reparasjon av tomtefesteloven

Pristaket Stortinget innførte på festeavgifter etter forrige fellelse i EMD krenker...

bg
Hele tingretten ble inhabil da en dommer måtte inn til avhør i saken den behandlet

Hele tingretten ble inhabil da en dommer måtte inn til...

Onsdag besluttet Gulating lagmannsrett at PSTs Kekar-sak mot Sandnes Sparebank må...

bg
Mener regjeringen visker ut konstitusjonelle grenser mellom departement og domstoler

Mener regjeringen visker ut konstitusjonelle grenser mellom...

Den nye modellen i statsbudsjettet, der Domstoladministrasjonen blir en egen post,...

bg
Dissensdom fra Borgarting om promillesparkesykling kan bli pilotsak i Høyesterett

Dissensdom fra Borgarting om promillesparkesykling kan...

Dommen som falt tirsdag er lagt opp med tanke på Høyesterett, forteller statsadvokat...

bg
Mener domstolene ikke trenger ny hjemmel for å tilkjenne ransakingsoppreisning

Mener domstolene ikke trenger ny hjemmel for å tilkjenne...

Innsatte som var blitt ulovlig nakenvisitert i Bergen fengsel, fikk ingen erstatning...

bg
Lovforslag om kredittkort får kritikk i høringsrunden

Lovforslag om kredittkort får kritikk i høringsrunden

For å redde forbrukere fra uvettig opptak av forbrukslån, ønsker Finanstilsynet...

bg
Maktmiddelutvalget delt i to om generell bevæpning av politiet

Maktmiddelutvalget delt i to om generell bevæpning av politiet

Fire utvalgsmedlemmer fra politiet og en tidligere forsker ved Politihøgskolen vil...

bg
Advokat tiltalt for underslag fra en pleiepasient i 90-årene

Advokat tiltalt for underslag fra en pleiepasient i 90-årene

Økokrim mener den tidligere advokaten konstruerte gavebrev for 7,4 millioner fra...

bg
– Nei, dette er ikke over ennå

– Nei, dette er ikke over ennå

Forsøket på bevisavskjæring fikk null gehør i Høyesterett, men Marius Dietrichson...