- RETT24

bg
Vant over bevilingsnemnda – får bevilling selv om prinsipalen ikke var autorisert

Vant over bevilingsnemnda – får bevilling selv om prinsipalen...

Ved en ren forglemmelse uteble navnet til en av partnerne da PWC sendte en liste med 26 navn til Tilsynsrådet.

bg
Meddommerne frifant «kulturprofilen» for åtte av ni voldtektsanklager

Meddommerne frifant «kulturprofilen» for åtte av ni voldtektsanklager

Den mye omtalte voldtektssaken endte i lagmannsretten med dom på ett års fengsel, ned fra tretten og et halvt år i tingretten.

bg
Tingretten har ombestemt seg – det blir ikke lukkede dører i Harry Potter-saken

Tingretten har ombestemt seg – det blir ikke lukkede dører...

Warners begjæring om midlertidig forføyning mot to Harry Potter-konserter var egentlig tenkt holdt delvis bak lukkede dører, men det reagerte Presseforbundet på.

bg
Foss mener departementet bruker riksrevisjonens domstolsrapport «svært selektivt»

Foss mener departementet bruker riksrevisjonens domstolsrapport...

Det kan ikke legges til grunn at det er sammenheng mellom saksbehandlingstid og domstolstørrelse, skriver departementet i høringsnotatet om reversering av domstolsreformen.

bg
Tiltalt sorenskriver suspendert ved kongelig resolusjon

Tiltalt sorenskriver suspendert ved kongelig resolusjon

Sorenskriveren nekter for å ha gjort seg skyldig i falsk forklaring, men Justisdepartementet har besluttet at han skal suspenderes fra embetet inntil videre.

bg
Gulating mener Bergens koronaforskrift var ugyldig

Gulating mener Bergens koronaforskrift var ugyldig

Bergen kommune hadde høsten 2020 ikke tilstrekkelig medisinsk grunnlag da det ble lagt ned forbud mot sammenkomster med mer enn fem personer, mener lagmannsretten.

bg
Her er reverseringsforslaget fra justisministeren

Her er reverseringsforslaget fra justisministeren

Å øke antall domstolledere vil bidra til å sikre domstolenes stemme i allmennheten, skriver Justisdepartementet i høringsnotatet som ble lagt ut onsdag.

bg
NRK: Sender domstolsreversering på høring i dag

NRK: Sender domstolsreversering på høring i dag

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sender ut forslag om å gå tilbake til 60 tingretter i dag, ifølge flere medier.

bg
Bardufoss-advokat innstilt som ny dommer i Midtre Hålogaland tingrett

Bardufoss-advokat innstilt som ny dommer i Midtre Hålogaland...

Innstillingsrådet for dommere behandlet denne uken søkerlistene til fire stillinger som tingrettsdommer, samt én lagmannstilling.

bg
– Jeg får en assosiasjon til Franz Kafkas roman «Prosessen»

– Jeg får en assosiasjon til Franz Kafkas roman «Prosessen»

Innvendingene fra Advokatforeningen ble ikke funnet tunge nok: Sist uke la regjeringen frem en proposisjon om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett om bruk av innleid arbeidskraft.

bg
Jo Hov vant frem hos Sivilombudet etter krangel om pensum i sivilprosess

Jo Hov vant frem hos Sivilombudet etter krangel om pensum...

– Jeg ser på dette som en oppreisning, sier professor Jo Hov. Nå slår Hanne Harlem fast at forvaltningsloven ble brutt forut for at «Rettergang i sivile saker» ble tatt av pensum.

bg
AIG Europe vant ankesak om advokats profesjonsansvar

AIG Europe vant ankesak om advokats profesjonsansvar

Lagmannsretten mener det ikke var uaktsomt at klienten ble rådet til å akseptere tilbakebetaling, etter at et regnskapsfirma hadde tabbet seg ut.

bg
Warner Bros. går til sak for å få stoppet Harry Potter-forestillinger i Oslo og Bergen

Warner Bros. går til sak for å få stoppet Harry Potter-forestillinger...

Oslo tingrett besluttet fredag at et lydopptak Warners advokatfirma tok opp under Harry Potter-konserten før jul, kan fremlegges som bevis – men kun bak lukkede dører.

bg
SANDS-partner Morten Steenstrup valgt til ny leder i Oslo Høyre

SANDS-partner Morten Steenstrup valgt til ny leder i Oslo...

Advokat og tidligere stortingsrepresentant Morten Steenstrup (68) er valgt til leder for Oslo Høyre, melder Avisa Oslo. Merete Agerbak-Jensen er valgt som nestleder.

bg
Rush av straffesaker til Høyesterett – nå står 20 i streikekø

Rush av straffesaker til Høyesterett – nå står 20 i streikekø

De siste to månedene er det blitt sluppet inn dobbelt så mange straffesaker som sivile saker til Høyesterett. Advokataksjonen fører derfor nå til særdeles glisne berammingslister i februar og mars.

bg
Rush av straffesaker til Høyesterett – nå står 19 i streikekø

Rush av straffesaker til Høyesterett – nå står 19 i streikekø

De siste to månedene er det blitt sluppet inn dobbelt så mange straffesaker som sivile saker til Høyesterett. Advokataksjonen fører derfor nå til særdeles glisne berammingslister i februar og mars.

bg
Én fellelse og én frifinnelse i to nye barnevernsaker i EMD

Én fellelse og én frifinnelse i to nye barnevernsaker i...

Med Arnfinn Bårsen inhabil var det førstestatsadvokat Anne Grøstad som tok sete som norsk dommer under behandlingen av sakene.

bg
– Jeg synes forslaget til Busch fremstår godt balansert

– Jeg synes forslaget til Busch fremstår godt balansert

– Vi skal ikke tilpasse rettssystemet til én person, men jeg tror alle ser at den siste uken har avdekket en svakhet, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

bg
Busch mener retten til å søke prøveløslatelse fra forvaring bør begrenses

Busch mener retten til å søke prøveløslatelse fra forvaring...

– Jeg synes det vi nå har sett illustrerer at det kan være behov for å gjøre et mindre unntak fra muligheten til å prøve spørsmålet om løslatelse, sier tidigere riksadvokat Tor-Aksel Busch.

bg
Psykiater Randi Rosenqvist: Risikoen for fremtidige voldshandlinger ikke endret

Psykiater Randi Rosenqvist: Risikoen for fremtidige voldshandlinger...

Risikoen for at Anders Behring Breivik utfører voldshandlinger er den samme som før, sa psykiater Randi Rosenqvist i Telemark tingrett.

bg
13 søkere konkurrerer om det ledige dommerembetet i Follo

13 søkere konkurrerer om det ledige dommerembetet i Follo

Det blir beinhard konkurranse om dommerstillingen som er ledig i Ski, viser søkerlisten som ble publisert tirsdag.

bg
Staten vil kjempe mot dysleksi-tillegg i salæret

Staten vil kjempe mot dysleksi-tillegg i salæret

Dersom Farhad Shæriæti vinner frem vil advokater med funksjonsnedsettelser kunne stilles salærmessig bedre enn andre advokater, argumenterer staten i sluttinnlegget til Høyesterett.

bg
Høyesterett dropper samlet behandling etter streike-dispensasjon

Høyesterett dropper samlet behandling etter streike-dispensasjon

De to sakene var egentlig ment å skulle bli behandlet samlet av Høyesterett i avdeling, men bare én av dem fikk grønt lys av Advokatforeningens dispensasjonskomité.

bg
Kan norske arbeidsgivere kreve at ansatte vaksinerer seg?

Kan norske arbeidsgivere kreve at ansatte vaksinerer seg?

Søndag ble det klart at Østerrike etter alt å dømme blir det første landet i Europa som innfører påbud om koronavaksine.

bg
Politiforening misfornøyd med at departementet delte ut medlemsliste

Politiforening misfornøyd med at departementet delte ut...

Justisdepartementet innvilget en innsynsbegjæring i en liste med rundt 3.000 politiansatte i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). NNPF vurderer å klage til Datatilsynet.

bg
Journalistlaget krever svar på arkivlov-skroting

Journalistlaget krever svar på arkivlov-skroting

Hvorfor besluttet egentlig departementet å parkerere mer eller mindre alt som ble foreslått av arkivlovutvalget?

bg
Bodø kommune må ut med 90 millioner etter ulovlig anskaffelse

Bodø kommune må ut med 90 millioner etter ulovlig anskaffelse

Salten og Lofoten tingrett mener Bodø opptrådte uaktsomt da kommunen tildelte en IT-kontrakt på flere hundre millioner kroner. Det ligger an til å bli en veldig dyr tabbe.

bg
Mindreårig ble den første til å få dispensasjon fra advokatstreiken

Mindreårig ble den første til å få dispensasjon fra advokatstreiken

Advokatforeningens dispensasjonskomité har etter søknad fra John Chr. Elden gitt dispensasjon til én av to saker som skal behandles i sammenheng.

bg
Mindreårig ble den første til å få dispensjon fra advokatstreiken

Mindreårig ble den første til å få dispensjon fra advokatstreiken

Advokatforeningens dispensasjonskomité har etter søknad fra John Chr. Elden gitt dispensasjon til én av to saker som skal behandles i sammenheng.

bg
Sju søkere til dommerstilling i Trøndelag

Sju søkere til dommerstilling i Trøndelag

Ved Trøndelag tingrett skal det ansettes to nye dommere. På søkerlisten står tre menn og fire kvinner.

bg
Justisministeren lover høring før domstolsreversering

Justisministeren lover høring før domstolsreversering

– Vi vil snart komme tilbake til hvordan prosessen blir, men jeg må be om litt mer tålmodighet, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

bg
Høyesterett slipper inn tvist om advokatansvar for BDO Advokater

Høyesterett slipper inn tvist om advokatansvar for BDO...

BDP Advokater ble i lagmannsretten frifunnet for kravet på 2,4 millioner kroner, men nå blir det en ny runde i Høyesterett.

bg
Disse 16 straffesakene står nå i streikekø i Høyesterett

Disse 16 straffesakene står nå i streikekø i Høyesterett

I fjor behandlet Høyesterett dobbelt så mange sivile saker som straffesaker. Men etter at advokatenes aksjon startet i høst, er bildet blitt stikk motsatt.

bg
NIM: PST-forslaget vil krenke EMK og kan ikke vedtas

NIM: PST-forslaget vil krenke EMK og kan ikke vedtas

Forslaget om å la PST lagre all åpen info i inntil 15 år er ikke et forholdsmessig inngrep i personvernet, skriver Norges institusjon for menneskerettigheter.

bg
Laveste antall straffesaker i Høyesterett noen gang

Laveste antall straffesaker i Høyesterett noen gang

Bare 30 straffesaker slapp inn til behandling i Høyesterett i 2021. Det er 30 prosent ned fra i fjor, og det laveste som er registrert.