- RETT24

bg
Skoghøy-saken undersøkes av Oslo politidistrikt

Skoghøy-saken undersøkes av Oslo politidistrikt

Saken om høyesterettsdommer Skoghøys illebefinnende undersøkes etter henvendelse...

bg
Tingretten mener Høyesteretts ankeutvalg tolket loven feil

Tingretten mener Høyesteretts ankeutvalg tolket loven feil

Den dronesiktede russerens forsvarere anførte at tingretten ikke var bundet av Høyesteretts...
bg
Høyesterettsdommer Skoghøy:  – Jeg er blitt forgiftet av min ektefelle

Høyesterettsdommer Skoghøy: – Jeg er blitt forgiftet av...

Da høyesterettsdommer Jens E. A. Skoghøy ble akuttinnlagt i oktober, viste blodprøvene...

bg
Nei til EU tapte Acer-saken også i lagmannsretten

Nei til EU tapte Acer-saken også i lagmannsretten

Grunnloven ble ikke brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018, mener...

bg
Danmark felt i EMD for å nekte adopsjon etter kommersiell surrogati

Danmark felt i EMD for å nekte adopsjon etter kommersiell...

Med fire mot tre stemmer kom EMD tirsdag til at to ni år gamle tvillingers rett...

bg
Lanserer ny veileder for rettsmekling i store sivile saker

Lanserer ny veileder for rettsmekling i store sivile saker

– Vår erfaring er at muligheten for en minnelig løsning øker dramatisk når både...

bg
Staten går inn som deltaker i den EØS-betente dagpengesaken i Høyesterett

Staten går inn som deltaker i den EØS-betente dagpengesaken...

Saken Høyesterett skal behandle er egentlig en straffesak, men ettersom spørsmålet...

bg
Sparkesykkeldiskusjonen: Oslo tingrett mener Borgarting tar feil om straffenivået

Sparkesykkeldiskusjonen: Oslo tingrett mener Borgarting...

Snart skal Høyesterett levere fasit, men enn så lenge er det full uenighet i underrettene...

bg
Kjemper for bevillingen og klager Rondeslottet-advokat inn for Disiplinærnemda

Kjemper for bevillingen og klager Rondeslottet-advokat...

Tirsdag skal bevillingsnemnda behandle Tilsynsrådets innstilling om at Per Danielsen...

bg
Bodø kommune må betale 45 millioner etter ulovlig anskaffelse

Bodø kommune må betale 45 millioner etter ulovlig anskaffelse

Hålogaland lagmannsrett halverer erstatningssummen fra tingrettens resultat, men...

bg
– Dette forslaget bør ikke vedtas

– Dette forslaget bør ikke vedtas

Høyre mener den nye PST-hjemmelen burde vært på plass for lenge siden, mens Advokatforeningen...

bg
– Det som skjedde denne uken var et gjennombrudd

– Det som skjedde denne uken var et gjennombrudd

Det første tribunalet for aggresjonsforbrytelser siden Nürnberg rykket onsdag et...

bg
VG: Bøtesoningsfeilen kan ha rammet 4000 saker

VG: Bøtesoningsfeilen kan ha rammet 4000 saker

I oktober opplyste riksadvokaten at ordningen med innkalling til bøtesoning var...

bg
Høyesterett omgjør sin egen ankenektelse i omstridt hagledrap-sak

Høyesterett omgjør sin egen ankenektelse i omstridt hagledrap-sak

En mann som i vår ble dømt for forsettlig drap etter at en hagle gikk av ved et...

bg
Vil gi PST hjemmel til å overvåke åpne kilder i fem år

Vil gi PST hjemmel til å overvåke åpne kilder i fem år

Lovforslaget vil gi PST rett til å lagre hva nordmenn skriver i kommentarfelt og...

bg
Fritatt fra å sitte i nemnd etter samarbeidsproblem – så behandlet han jobbsøknaden hennes

Fritatt fra å sitte i nemnd etter samarbeidsproblem – så...

Etter at arbeidet med NAV-granskningen var ferdig, ble det opprettet en spesialordning...

bg
101 advokater vil bli fast forsvarer i Oslo

101 advokater vil bli fast forsvarer i Oslo

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett lyste i høst ut tolv verv som fast forsvarer...

bg
Etter budsjettet: Ansettelsesstoppen i domstolene fortsetter neste år

Etter budsjettet: Ansettelsesstoppen i domstolene fortsetter...

– Spesielt med tanke på hvor hardt SV har gått ut i sitt alternative budsjett, så...

bg
Statsadvokaten fikk det som han ville i sparkesykkelsaken

Statsadvokaten fikk det som han ville i sparkesykkelsaken

– Saken er lagt opp med tanke på Høyesterett, sa statsadvokat Eirik Førde etter...

bg
Her er salærådets første anbefaling – det vil koste over 400 millioner

Her er salærådets første anbefaling – det vil koste over...

1383 kroner er det rette nivået på rettshjelpsatsen. Det mener det nyoppnevnte salærrådet,...

bg
Nå får selvprosederende sin egen aktørportal

Nå får selvprosederende sin egen aktørportal

Foreløpig vil det bare være i jordskifteretten den nye løsningen fungerer, og noe...

bg
Salærådet mener salærsatsen bør økes med 23 prosent

Salærådet mener salærsatsen bør økes med 23 prosent

1383 kroner er det rette nivået på rettshjelpsatsen. Det mener det nyoppnevnte salærrådet,...

bg
– Nå setter vi vår lit til salærrådet

– Nå setter vi vår lit til salærrådet

Regjeringen har stilt SV i en håpløs situasjon, mener Advokatforeningen, som er...

bg
Dropper salærkuttet for tolkene – men ingen økning til advokatene

Dropper salærkuttet for tolkene – men ingen økning til...

SV foreslo i sitt alternative statsbudsjett 111 millioner kroner til økt salærsats,...

bg
Forsøkte å oppsøke dommeren hjemme men havnet hos navnebror

Forsøkte å oppsøke dommeren hjemme men havnet hos navnebror

En tilfeldig lærer med samme navn som en dommer ringte politiet etter at den fremmede...

bg
– Loven om innsynsrett i eierskapsregisteret må endres

– Loven om innsynsrett i eierskapsregisteret må endres

En ny plenumsdom fra EU-domstolen slår fast at det ikke er tillatt med eierskapsregistre...

bg
Nå skal Høyesterett vurdere ordningen med investorfinansierte søksmål

Nå skal Høyesterett vurdere ordningen med investorfinansierte...

Selskapet Therium vil garantere for sakskostnadene i milliardsøksmålet mot alarmselskapene...

bg
Domstollederne med samlet bekymringsmelding til Stortinget

Domstollederne med samlet bekymringsmelding til Stortinget

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil svekke domstolenes uavhengighet, skriver...

bg
Tidligere sorenskriver fullstendig frifunnet for anklagen om å lyve til lagmannsretten

Tidligere sorenskriver fullstendig frifunnet for anklagen...

Sorenskriveren for Nordmøre tingrett Ole Ingar Ødegård er i Gulating lagmannsrett...

bg
Mor ble uskyldig dømt for barnemishandling etter at far hadde manipulert barna

Mor ble uskyldig dømt for barnemishandling etter at far...

– Vi vil nå begjære erstatning for uberettiget straffeforfølgning, sier advokat...

bg
Eks-advokat tiltalt for plakataksjon mot statsadvokat

Eks-advokat tiltalt for plakataksjon mot statsadvokat

På plakatene som ble hengt opp i Oslo sentrum, sto det at statsadvokat Geir Evanger...

bg
Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofre

Sivilombudet kritiserer erstatningsnemnda for voldsofre

I to prinsipputtalelser kritiserer Sivilombudet erstatningsnemnda for saker der...

bg
Staten vant dissensdom om MVA for innleid arbeidskraft

Staten vant dissensdom om MVA for innleid arbeidskraft

– Etter min vurdering har flertallet landet på en konklusjon som innebærer at eiendomsutviklere...

bg
– Måten regjeringen styrer domstolene på vitner om lav grad av tillit

– Måten regjeringen styrer domstolene på vitner om lav...

Høyre vil bevilge mer til domstolene enn regjeringen har foreslått, men i motsetning...

bg
Mindre bruk av ulovlige tvangsmidler i små narkosaker

Mindre bruk av ulovlige tvangsmidler i små narkosaker

Politiet bruker sjeldnere tvangsmidler – som ransaking og kroppsundersøkelser –...