Norges Bank venter høyere prisvekst

Høye priser skaper hodebry for mange sentralbanker. Norges Bank tror på langt høyere prisvekst nå enn for tre måneder siden.

Norges Bank venter høyere prisvekst

Høye priser skaper hodebry for mange sentralbanker. Norges Bank tror på langt høyere prisvekst nå enn for tre måneder siden.