Oljefondsjefen bryt tausheita om middagen med Støre

Oljefondsjef Nicolai Tangen stadfestar til NRK at det var han som tok opp Jens Stoltenberg som ein passande sentralbanksjef under den omstridde middagen i mai.

Oljefondsjefen bryt tausheita om middagen med Støre
Oljefondsjef Nicolai Tangen stadfestar til NRK at det var han som tok opp Jens Stoltenberg som ein passande sentralbanksjef under den omstridde middagen i mai.