Representantforslag om en kvitteringsordning ved personkontroller

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Rauand Ismail om en kvitteringsordning ved personkontroller

Representantforslag om en kvitteringsordning ved personkontroller
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Rauand Ismail om en kvitteringsordning ved personkontroller