Representantforslag om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kathy Lie og Andreas Sjalg Unneland om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn

Representantforslag om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kathy Lie og Andreas Sjalg Unneland om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn