Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland og Ingunn Foss om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland og Ingunn Foss om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne