Shelf Drilling kjøper fem rigger – vil hente milliardbeløp

Shelf Drilling kjøper rigger for 3,7 milliarder fra Noble-konsernet. Samtidig vil det hente milliarder og børsnotere et datterselskap.

Shelf Drilling kjøper fem rigger – vil hente milliardbeløp

Shelf Drilling kjøper rigger for 3,7 milliarder fra Noble-konsernet. Samtidig vil det hente milliarder og børsnotere et datterselskap.