Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Når vil statsråden sende sak om den varsla reverseringa av domstolsreformen ut på høyring, og korleis vil høyringa bli gjennomført?

Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Når vil statsråden sende sak om den varsla reverseringa av domstolsreformen ut på høyring, og korleis vil høyringa bli gjennomført?