Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mener justisministeren i lys av EMD dommen «Case of Lacatus v. Switzerland» at det må foretas en ny vurdering av om Politiloven § 14 første ledd nr. 8 er i samsvar med Norge sine forpliktelser etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjon?

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Mener justisministeren i lys av EMD dommen «Case of Lacatus v. Switzerland» at det må foretas en ny vurdering av om Politiloven § 14 første ledd nr. 8 er i samsvar med Norge sine forpliktelser etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjon?