Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil «Sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker som berører barn.» og «Gjennomgå praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste for å sikre at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.» Hva er status på dette arbeidet, og vil statsråden sørge for en rask avklaring på fremdriften tanke på de barna som nå står i fare for å miste omsorgspersoner i utvisningssaker?

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil «Sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker som berører barn.» og «Gjennomgå praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste for å sikre at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.» Hva er status på dette arbeidet, og vil statsråden sørge for en rask avklaring på fremdriften tanke på de barna som nå står i fare for å miste omsorgspersoner i utvisningssaker?