Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV ble det satt av 1, 6 mill. til rettshjelp til barn i utvisningssaker. Denne summen tilsvarer tre timers rettshjelp på selvstendig grunnlag ved forhåndsvarsel og i tillegg på to timer ved klage. Hva er status for oppfølging av tiltaket?

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV ble det satt av 1, 6 mill. til rettshjelp til barn i utvisningssaker. Denne summen tilsvarer tre timers rettshjelp på selvstendig grunnlag ved forhåndsvarsel og i tillegg på to timer ved klage. Hva er status for oppfølging av tiltaket?