Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvilke type saker vil bli nedprioritert som følge av ressurssituasjonen i Agder politidistrikt, og er det vurdert å gjøre tiltak for å styrke kapasiteten i politidistrikt med redusert etterforskningskapasitet?

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvilke type saker vil bli nedprioritert som følge av ressurssituasjonen i Agder politidistrikt, og er det vurdert å gjøre tiltak for å styrke kapasiteten i politidistrikt med redusert etterforskningskapasitet?