Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.09.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden gi en oversikt over saksbehandlingstidene i tingrettene og hvor stor andel av barnesakene som behandles av dommerfullmektiger etter at domstolsreformen trådte i kraft?

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.09.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlKan statsråden gi en oversikt over saksbehandlingstidene i tingrettene og hvor stor andel av barnesakene som behandles av dommerfullmektiger etter at domstolsreformen trådte i kraft?