Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hva slags handlingsrom for skjønnsutøvelse mener ministeren det finnes for å ivareta sårbare asylsøkeres behov for å bo på enerom på mottak, og hvordan vil ministeren sørge for at asylsøkere med behov for privatliv sikres mot uverdig behandling?

Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hva slags handlingsrom for skjønnsutøvelse mener ministeren det finnes for å ivareta sårbare asylsøkeres behov for å bo på enerom på mottak, og hvordan vil ministeren sørge for at asylsøkere med behov for privatliv sikres mot uverdig behandling?