Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Den 14. mai besluttet Justis- og beredskapsdepartementet å opprette et nasjonalt varslingsombud i politiet. Det er et viktig grep for å rydde opp i varslingskulturen i politiet. Når er varslingsombudets mandat klart, og hva ser regjeringen for seg at det skal omfatte?

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Den 14. mai besluttet Justis- og beredskapsdepartementet å opprette et nasjonalt varslingsombud i politiet. Det er et viktig grep for å rydde opp i varslingskulturen i politiet. Når er varslingsombudets mandat klart, og hva ser regjeringen for seg at det skal omfatte?