Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.09.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvordan konkret følger statsråden opp rapporten fra den eksterne arbeidsgruppa som har vurdert terskelen for utvisning i saker som berører barn?

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.09.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlHvordan konkret følger statsråden opp rapporten fra den eksterne arbeidsgruppa som har vurdert terskelen for utvisning i saker som berører barn?