Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvordan vil justis- og beredskapsministeren følge opp Sivilombudets undersøkelse av saksbehandlingstiden i UDI i familieinnvandringssaker som omhandler barn og politidistriktenes ventetid for å få time til intervju?

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvordan vil justis- og beredskapsministeren følge opp Sivilombudets undersøkelse av saksbehandlingstiden i UDI i familieinnvandringssaker som omhandler barn og politidistriktenes ventetid for å få time til intervju?