Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Etter grundig journalistisk arbeid fra VG har det kommet frem ulike forklaringer fra Justis- og beredeskapsdepartementet om når man fikk kjennskap til at nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde vært i besittelse av ulovlige våpen. For å få klarhet i saken spør jeg statsråden: Opplyste Sjøvold om våpnene i ansettelsesintervjuet eller i autorisasjonssamtalen med departementet, og på hvilket tidspunkt fikk departementet kjennskap til at PST-sjefen hadde oppbevart ulovlige våpen?

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Etter grundig journalistisk arbeid fra VG har det kommet frem ulike forklaringer fra Justis- og beredeskapsdepartementet om når man fikk kjennskap til at nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde vært i besittelse av ulovlige våpen. For å få klarhet i saken spør jeg statsråden: Opplyste Sjøvold om våpnene i ansettelsesintervjuet eller i autorisasjonssamtalen med departementet, og på hvilket tidspunkt fikk departementet kjennskap til at PST-sjefen hadde oppbevart ulovlige våpen?