Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- og havministeren

Spørretimespørsmål, datert: 05.05.2022. Besvart: 11.05.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Om arbeidet med å stanse ulovlig kveitefiske i Skagerrak har kommet i gang, og hva statsråden vil foreta seg for å stanse det ulovlige fisket

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- og havministeren
Spørretimespørsmål, datert: 05.05.2022. Besvart: 11.05.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Om arbeidet med å stanse ulovlig kveitefiske i Skagerrak har kommet i gang, og hva statsråden vil foreta seg for å stanse det ulovlige fisket