Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 25.05.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Om statsråden kan garantere at utvalget som skal utrede utfasing av kommersiell drift i skattefinansierte velferdstjenester, skal se på hvilke konsekvenser omleggingen får for brukerne, pårørende, ansatte og lokalsamfunn, og om det vil gjennomføres en analyse av hvordan det vil påvirke tilgangen på velferdstjenester

Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 25.05.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn GjelsvikOm statsråden kan garantere at utvalget som skal utrede utfasing av kommersiell drift i skattefinansierte velferdstjenester, skal se på hvilke konsekvenser omleggingen får for brukerne, pårørende, ansatte og lokalsamfunn, og om det vil gjennomføres en analyse av hvordan det vil påvirke tilgangen på velferdstjenester