STORTINGET

bg
Representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Abid...

bg
Representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel

Representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie...
bg
Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 07.12.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal-...

NRK har hatt en sak om en mann som har hatt MS i 30 år. Han har i alle år kjørt...

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til arbeids-...

Priskrisen gjør at pengene ikke strekker til for vanlige folk, og enkelte kan bøte...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til arbeids-...

På mitt spørsmål om innleie og hotell- og restaurantbransjen stilt i spørretimen...

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til arbeids- og...

Mange hjelpeorganisasjoner har slått alarm om raskt voksende matkøer. Tall fra SIFO...

bg
Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal-...

Nylig kunne vi lese på nrk.no at Stavanger kommune la ut på anbud en kontrakt verdt...

bg
Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Migrasjonsstrømmen over Middelhavet tar seg opp etter pandemien. Hittil i 2022 har...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.12.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Loven sier vedtak om refusjon på legemidler skal fattes innen 180 dager fra saksdokumentene...

bg
Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Dagsavisen kaller på lederplass regjeringens budsjettforslag «Et angrep på maktfordelingsprinsippet»....

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks- og matministeren. Besvart: 07.12.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks-...

Landbruksdirektoratet engasjerte etter en grundig anbudsprosess Norsk Landbrukstakst...

bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 07.12.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Den siste tiden har en rekke utfordringer i fregattvåpenet vært omtalt i mediene,...

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til arbeids-...

Mange gruer seg til jul, fordi de ikke har råd til julegaver. Trygda og pensjonister...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

I et brev til justiskomiteen den 25. november advarer samtlige førstelagmenn, sorenskrivere...

bg
Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids-...

I statsbudsjettet står det at 31 prosent av sosialhjelpsmottakerne i 2021 hadde...

bg
Spørretimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids-...

Innstrammingene i innleie vil få store konsekvenser for mange bedrifter og tusenvis...

bg
Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til...

I budsjettforliket kom det en engangsutbetaling på 3 000 kroner til uføre på minstesats....

bg
Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids-...

Under pandemien utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet en veileder for forenklet...

bg
Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og...

Regjeringen foreslår å unnta helsepersonell fra de nye innstrammingene i innleie...

bg
Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2023

Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2023

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2023

bg
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

bg
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Hva er status for gjennomføringen av vedtakene 443 - 452, som ble debattert og vedtatt...

bg
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-...

I flere oppslag i Agderposten vises det til planer om store kutt i Agder fengsel....

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Hvordan vil statsråden sørge for at asylmottakskapsiteten er tilstrekkelig tilpasset...

bg
Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren....

Hva gjør myndighetene for å avdekke spionasje mot borgere i Norge i regi av den...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

I hvilken grad praktiseres og tillates rusprøver som frivillig ruskontrakt eller...

bg
Representantforslag om offentlige skytjenester for kommunal sektor

Representantforslag om offentlige skytjenester for kommunal...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Torgeir Knag Fylkesnes,...

bg
Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av vegtrafikk- og småbåtloven slik at det bøtelegges etter siktedes inntekt

Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Cato Brunvand...

bg
Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning

Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Ine Eriksen...

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Hvordan har de menneskelige hensynene blitt vektlagt i utlendingsmyndighetenes behandling...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Viser til at regjeringen foreslår øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 100...

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Vurderer statsråden at det er et behov for å lovfeste politiets bruk av informanter,...

bg
Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og...

I 2021 ble 180 mindreårige satt i politiarrest, som var en nedgang fra 2020. Minst...