- Justis

bg
Representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Abid...

bg
Representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel

Representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie...
bg
Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2023

Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2023

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2023

bg
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

bg
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

bg
Representantforslag om offentlige skytjenester for kommunal sektor

Representantforslag om offentlige skytjenester for kommunal...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Torgeir Knag Fylkesnes,...

bg
Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av vegtrafikk- og småbåtloven slik at det bøtelegges etter siktedes inntekt

Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Cato Brunvand...

bg
Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning

Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Ine Eriksen...

bg
Representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning

Representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Tor André...

bg
Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland og Ingunn Foss...

bg
Representantforslag om bedre personvern på sosiale medier

Representantforslag om bedre personvern på sosiale medier

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn,...

bg
Representantforslag om en uavhengig granskning av spesialenheten

Representantforslag om en uavhengig granskning av spesialenheten

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland og...

bg
Representantforslag om å sikre oppreisning for ulovlige nakenvisitasjoner

Representantforslag om å sikre oppreisning for ulovlige...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Cato Brunvand...

bg
Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, om at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging

Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge...

bg
Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Spørretimespørsmål, datert: 04.11.2022. Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 10.11.2022. Fremsatt av: Sveinung Stensland (H). Besvart:...

bg
Representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse av partnerdrap

Representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Bruflot, Erlend Svardal...

bg
Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Spørretimespørsmål, datert: 10.11.2022. Spørsmålet er trukket tilbake. Om statsråden...

bg
Endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger i pasientskadesaker m.m.)

Endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene,...

Endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger...

bg
Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

bg
Lov om informasjonstilgang for det uavhengige utvalget som skal evaluere myndighetenes håndtering av pandemien, og evaluere omikronhåndteringen fra 1. nov. 2021 til mai 2022 (Koronautvalget), og endringer i voldserstatningsloven (ny forskriftshjemmel)

Lov om informasjonstilgang for det uavhengige utvalget...

Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal evaluere myndighetenes...

bg
Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Muntlig spørsmål, datert: 12.10.2022. Besvart: 12.10.2022 av justis- og beredskapsminister...

bg
Representantforslag om å sikre oppreisning til mennesker som har vært utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk

Representantforslag om å sikre oppreisning til mennesker...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri...

bg
Representantforslag om forsterket innsats for å bekjempe menneskehandel, vår tids slaveri

Representantforslag om forsterket innsats for å bekjempe...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik...

bg
Representantforslag om en norsk offentlig utredning om politiskandalen

Representantforslag om en norsk offentlig utredning om...

Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en norsk offentlig...

bg
Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon,...

lnnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster,...

bg
Representantforslag om utsettelse av ikrafttredelse av voldserstatningsloven

Representantforslag om utsettelse av ikrafttredelse av...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn,...