- Justis

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Spørretimespørsmål, datert: 13.01.2022. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Om hva statsråden vil gjøre for at pasientene skal kunne gjenvinne tillit til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og at de får sakene sine grundig og objektivt vurdert av sakkyndige, og at dette skjer innen rimelig tid, og tror statsråden saksbehandlingen til NPE kunne blitt bedre om saksbehandler oftere møtte pasientene som søkte om erstatning, og at man dermed kunne unngått at en stor andel...

bg
Representantforslag om å bekjempe vold og gjengkriminalitet

Representantforslag om å bekjempe vold og gjengkriminalitet

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Heidi Nordby Lunde og Ingunn Foss om å bekjempe vold og gjengkriminalitet

bg
Representantforslag om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten om Frode Berg-saken

Representantforslag om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten om Frode Berg-saken

bg
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

bg
Representantforslag om en kvitteringsordning ved personkontroller

Representantforslag om en kvitteringsordning ved personkontroller

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Rauand Ismail om en kvitteringsordning ved personkontroller

bg
Representantforslag om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn

Representantforslag om endring av straffeloven for å hindre...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kathy Lie og Andreas Sjalg Unneland om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn

bg
Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler...

Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

bg
Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19

Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket...

Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19

bg
Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Spørretimespørsmål, datert: 25.11.2021. Besvart: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan statsråden vil ivareta ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning som et reelt straffalternativ med rimelig saksbehandlingstid, når regjeringen foreslår å redusere støtten til dette i tilleggsnummeret til statsbudsjettet

bg
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

bg
Endringer i straffeloven mv.

Endringer i straffeloven mv.

Endringer i straffeloven mv. (klargjøring av inndragningsregler m.m.)

bg
Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

bg
Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler...

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

bg
Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og...

Spørretimespørsmål, datert: 04.11.2021. Besvart: 10.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan reverseringen av domstolsreformen kan forsvares, når Barneombudet mener det vil svekke barnas rettssikkerhet

bg
Representantforslag om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer

Representantforslag om bedre ivaretagelse av samfunnets...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Bård Hoksrud, Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer

bg
Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Spørretimespørsmål, datert: 21.10.2021. Besvart: 27.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hva vil det koste i økonomiske ressurser og personellressurser å gjenopprette 20 polititjenestesteder, og hvor pengene skal hentes fra

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 21.10.2021. Besvart: 27.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvorfor regjeringen vil reversere domstolsreformen når både Dommerforeningen og sorenskriverne er mot, og på tross av at reformen styrker folks rettssikkerhet

bg
Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål)

Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne...

Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse

bg
Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

bg
Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon,...

lnnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

bg
Representantforslag om mer uavhengighet i domstolene ved behandlingen av stillingsvernsaker

Representantforslag om mer uavhengighet i domstolene ved...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sivert Bjørnstad og Jon Georg Dale om mer uavhengighet i domstolene ved behandlingen av stillingsvernsaker

bg
Representantforslag om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser

Representantforslag om skjerpet straff ved flere grove...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser

bg
Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

bg
Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven...

Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

bg
Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven)...

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

bg
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

bg
Kriminalomsorgsmeldingen - fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring

Kriminalomsorgsmeldingen - fremtidens kriminalomsorg og...

Kriminalomsorgsmeldingen - fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring