- Stortinget - Spørsmål/Svar

bg
Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 07.12.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal-...

NRK har hatt en sak om en mann som har hatt MS i 30 år. Han har i alle år kjørt...

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til arbeids-...

Priskrisen gjør at pengene ikke strekker til for vanlige folk, og enkelte kan bøte...
bg
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til arbeids-...

På mitt spørsmål om innleie og hotell- og restaurantbransjen stilt i spørretimen...

bg
Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Migrasjonsstrømmen over Middelhavet tar seg opp etter pandemien. Hittil i 2022 har...

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til arbeids- og...

Mange hjelpeorganisasjoner har slått alarm om raskt voksende matkøer. Tall fra SIFO...

bg
Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal-...

Nylig kunne vi lese på nrk.no at Stavanger kommune la ut på anbud en kontrakt verdt...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.12.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Loven sier vedtak om refusjon på legemidler skal fattes innen 180 dager fra saksdokumentene...

bg
Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Dagsavisen kaller på lederplass regjeringens budsjettforslag «Et angrep på maktfordelingsprinsippet»....

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks- og matministeren. Besvart: 07.12.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks-...

Landbruksdirektoratet engasjerte etter en grundig anbudsprosess Norsk Landbrukstakst...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

I et brev til justiskomiteen den 25. november advarer samtlige førstelagmenn, sorenskrivere...

bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 07.12.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Den siste tiden har en rekke utfordringer i fregattvåpenet vært omtalt i mediene,...

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til arbeids-...

Mange gruer seg til jul, fordi de ikke har råd til julegaver. Trygda og pensjonister...

bg
Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til...

I budsjettforliket kom det en engangsutbetaling på 3 000 kroner til uføre på minstesats....

bg
Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids-...

I statsbudsjettet står det at 31 prosent av sosialhjelpsmottakerne i 2021 hadde...

bg
Spørretimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids-...

Innstrammingene i innleie vil få store konsekvenser for mange bedrifter og tusenvis...

bg
Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og...

Regjeringen foreslår å unnta helsepersonell fra de nye innstrammingene i innleie...

bg
Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 07.12.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids-...

Under pandemien utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet en veileder for forenklet...

bg
Spørretimespørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til næringsministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til næringsministeren....

Om statsråden mener at en utfasing av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren...

bg
Spørretimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til finansministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til finansministeren....

Om det er regjeringens politikk å fase ut konkurransefremmende tiltak innen meieri...

bg
Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren. Besvart: 23.11.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til...

Om hva statsråden har å si om usikkerheten som små og mellomstore bedrifter påføres...

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 30.11.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren....

Denne måneden har strømprisene og temperaturene svingt voldsomt, mens strømstøtten...

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 30.11.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings-...

I Norsk Læringsakademi Høgskolens verdidokument heter det at "[e]kteskapet mellom...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Siden regjeringen ikke vil svare ALS-syke Cathrine når hun har sendt flere e-poster...

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks- og matministeren. Besvart: 30.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks-...

Kan statsråden redegjøre for Stortinget om hvem som har det overordnede og konstitusjonelle...

bg
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren....

Mange familier sliter med å få endene til å møtes. Egenandeler i helsetjenesten...

bg
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

FN ber innstendig om at ingen land sender afghanere tilbake til Afghanistan grunnet...

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren. Besvart: 30.11.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren....

I ordinær spørjetime onsdag den 16. november svarte statsråden overhovudet ikkje...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 30.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren....

NRK Brennpunkt har sett nærmere på bremsetester av vogntog. Her kom det frem flere...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 30.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren....

Til E24 den 2. november kommer statsråden med udokumenterte påstander om at regjeringen...

bg
Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse-...

"Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp", sier Hurdalsplattformen....

bg
Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks-...

Om regjeringen vil ta initiativ til å pålegge Statskog å bruke eiendommen Meraker...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Om hvordan statsråden ser for seg at domstolene skal gjennomføre en reversering...

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren....

Om statsråden kan forklare når ein har tenkt seg oppstart og bygging av ny riksveg...

bg
Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren....

Om statsråden kan bekrefte Nye Veiers opplysninger om en kostnadsreduksjon på bortimot...

bg
Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 23.11.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids-...

Om hvilke tiltak statsråden vil iverksette for å sikre at personer med hull i CV-en...