Vant Boligbyggsaken – men tapte kampen for salærkutt

Hva motparten skal pålegges å erstatte, og hva som er rimelig salær til prosessfullmektigen, er ikke nødvendigvis det samme. Det slår Borgarting fast i en beslutning om om salærfastsettelse.

Vant Boligbyggsaken – men tapte kampen for salærkuttHva motparten skal pålegges å erstatte, og hva som er rimelig salær til prosessfullmektigen, er ikke nødvendigvis det samme. Det slår Borgarting fast i en beslutning om om salærfastsettelse.